Xem ngày đẹp tháng 4 năm 2022

      17

Để góp quý khách thuận lợi trong vấn đề xem ngày tốttháng 4 năm 2022 cũng tương tự thuận luôn thể trong việc so sánh những ngày vào tháng 4/2022 cùng với nhau. Chúng tôi đã Tổng đúng theo tất một ngày dài đẹp trong thời điểm tháng 42022 cũng như đưa ra các ngày chưa tốt trong tháng.

Trong trường hòa hợp quý bạn không phải xem ngày giỏi tháng 4 năm 2022 xuất xắc xem ngày đẹp tháng tư năm 2022 chính vì đã có dự định tiến hành công việc vào một ngày rõ ràng trong mon 4, quý bạn sung sướng tìm mang đến ngày khớp ứng và chọn xem chi tiết hoặc chọn nguyên lý Xem ngày tốt xấu giúp xem một ngày cầm cố thể.


Bạn đang xem: Xem ngày đẹp tháng 4 năm 2022

Xem ngày xuất sắc tháng 5 năm 2022


Xem ngày xuất sắc tháng 6 năm 2022


Xem tử vi 2022 theo từng tháng


TRA CỨU TỬ VI 2022

Nhập đúng chuẩn thông tin của mình!


NamNữ

TỔNG HỢP NGÀY TỐT XẤU trong THÁNG 4 NĂM 2022


Lịch dương

1

Tháng 4


Lịch âm

1

Tháng 3


Ngày Tốt


Ngày liền kề Thân, tháng gần cạnh Thìn, năm Nhâm Dần

Ngày Hoàng đạo (kim quỹ hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem chi tiết


coi NGÀY TỐT THEO TUỔI

Chọn tháng (Dương lịch):


Chọn tuổi:


Xem kết quả

Lịch dương

2

Tháng 4


Lịch âm

2

Tháng 3


Ngày Xấu


Ngày Ất Dậu, tháng cạnh bên Thìn, năm Nhâm Dần

Ngày Hoàng đạo (kim mặt đường hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

3

Tháng 4


Lịch âm

3

Tháng 3


Ngày Xấu


Ngày Bính Tuất, tháng giáp Thìn, năm Nhâm Dần

Ngày Hắc đạo (bạch hổ hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

4

Tháng 4


Lịch âm

4

Tháng 3


Ngày Xấu


Ngày Đinh Hợi, tháng tiếp giáp Thìn, năm Nhâm Dần

Ngày Hoàng đạo (ngọc đường hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

5

Tháng 4


Lịch âm

5

Tháng 3


Ngày Xấu


Ngày Mậu Tý, tháng tiếp giáp Thìn, năm Nhâm Dần

Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

6

Tháng 4


Lịch âm

6

Tháng 3


Ngày Xấu


Ngày Kỷ Sửu, tháng giáp Thìn, năm Nhâm Dần

Ngày Hắc đạo (nguyên vu hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

7

Tháng 4


Lịch âm

7

Tháng 3


Ngày Xấu


Ngày Canh Dần, tháng gần kề Thìn, năm Nhâm Dần

Ngày Hoàng đạo (tư mệnh hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

8

Tháng 4


Lịch âm

8

Tháng 3


Ngày Tốt


Ngày Tân Mão, tháng sát Thìn, năm Nhâm Dần

Ngày Hắc đạo (câu nai lưng hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

9

Tháng 4


Lịch âm

9

Tháng 3


Ngày Tốt


Ngày Nhâm Thìn, tháng ngay cạnh Thìn, năm Nhâm Dần

Ngày Hoàng đạo (thanh long hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

10

Tháng 4


Lịch âm

10

Tháng 3


Ngày Xấu


Ngày Quý Tỵ, tháng liền kề Thìn, năm Nhâm Dần

Ngày Hoàng đạo (minh đường hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

11

Tháng 4


Lịch âm

11

Tháng 3


Ngày Xấu


Ngày gần kề Ngọ, tháng gần kề Thìn, năm Nhâm Dần

Ngày Hắc đạo (thiên hình hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

12

Tháng 4


Lịch âm

12

Tháng 3


Ngày Tốt


Ngày Ất Mùi, tháng tiếp giáp Thìn, năm Nhâm Dần

Ngày Hắc đạo (chu tước đoạt hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

13

Tháng 4


Lịch âm

13

Tháng 3


Ngày Xấu


Ngày Bính Thân, tháng giáp Thìn, năm Nhâm Dần

Ngày Hoàng đạo (kim quỹ hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

14

Tháng 4


Lịch âm

14

Tháng 3


Ngày Xấu


Xem thêm: Choi Jong Hoon Xuất Hiện Sau Khi Ra Tù, Pin Su Tin Tức Hot

Ngày Đinh Dậu, tháng gần kề Thìn, năm Nhâm Dần

Ngày Hoàng đạo (kim con đường hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

15

Tháng 4


Lịch âm

15

Tháng 3


Ngày Xấu


Ngày Mậu Tuất, tháng ngay cạnh Thìn, năm Nhâm Dần

Ngày Hắc đạo (bạch hổ hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

16

Tháng 4


Lịch âm

16

Tháng 3


Ngày Xấu


Ngày Kỷ Hợi, tháng giáp Thìn, năm Nhâm Dần

Ngày Hoàng đạo (ngọc đường hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

17

Tháng 4


Lịch âm

17

Tháng 3


Ngày Tốt


Ngày Canh Tý, tháng sát Thìn, năm Nhâm Dần

Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

18

Tháng 4


Lịch âm

18

Tháng 3


Ngày Xấu


Ngày Tân Sửu, tháng gần cạnh Thìn, năm Nhâm Dần

Ngày Hắc đạo (nguyên vu hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

19

Tháng 4


Lịch âm

19

Tháng 3


Ngày Xấu


Ngày Nhâm Dần, tháng sát Thìn, năm Nhâm Dần

Ngày Hoàng đạo (tư mệnh hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

20

Tháng 4


Lịch âm

20

Tháng 3


Ngày Tốt


Ngày Quý Mão, tháng ngay cạnh Thìn, năm Nhâm Dần

Ngày Hắc đạo (câu trằn hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

21

Tháng 4


Lịch âm

21

Tháng 3


Ngày Xấu


Ngày cạnh bên Thìn, tháng gần kề Thìn, năm Nhâm Dần

Ngày Hoàng đạo (thanh long hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

22

Tháng 4


Lịch âm

22

Tháng 3


Ngày Xấu


Ngày Ất Tỵ, tháng giáp Thìn, năm Nhâm Dần

Ngày Hoàng đạo (minh mặt đường hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

23

Tháng 4


Lịch âm

23

Tháng 3


Ngày Xấu


Ngày Bính Ngọ, tháng giáp Thìn, năm Nhâm Dần

Ngày Hắc đạo (thiên hình hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

24

Tháng 4


Lịch âm

24

Tháng 3


Ngày Tốt


Ngày Đinh Mùi, tháng gần kề Thìn, năm Nhâm Dần

Ngày Hắc đạo (chu tước hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

25

Tháng 4


Lịch âm

25

Tháng 3


Ngày Tốt


Ngày Mậu Thân, tháng liền kề Thìn, năm Nhâm Dần

Ngày Hoàng đạo (kim quỹ hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

26

Tháng 4


Lịch âm

26

Tháng 3


Ngày Xấu


Ngày Kỷ Dậu, tháng liền kề Thìn, năm Nhâm Dần

Ngày Hoàng đạo (kim đường hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

27

Tháng 4


Lịch âm

27

Tháng 3


Ngày Xấu


Ngày Canh Tuất, tháng sát Thìn, năm Nhâm Dần

Ngày Hắc đạo (bạch hổ hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

28

Tháng 4


Lịch âm

28

Tháng 3


Ngày Xấu


Ngày Tân Hợi, tháng cạnh bên Thìn, năm Nhâm Dần

Ngày Hoàng đạo (ngọc mặt đường hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

29

Tháng 4


Lịch âm

29

Tháng 3


Ngày Tốt


Ngày Nhâm Tý, tháng sát Thìn, năm Nhâm Dần

Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

30

Tháng 4


Lịch âm

30

Tháng 3


Ngày Xấu


Ngày Quý Sửu, tháng gần kề Thìn, năm Nhâm Dần

Ngày Hắc đạo (nguyên vu hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Trên đó là Tổng thích hợp ngày tốt tháng 4 năm 2022 mà chúng tôi muốn nhờ cất hộ đến những bạn. Mặc dù nhiên, một ngày giỏi cũng chỉ hợp với một vài ba tuổi tương tự như các công việckhác nhau. Cố nên, khi thâu tóm được ngày giỏi xấu trong thời điểm tháng 4/2022 thì bạn phải tra cứu: xem ngày giỏi hợp tuổi để sở hữu kết quả cụ thể và chính xác nhất cho mình.

XEM NGÀY TỐT VẠN SỰ trong NĂM 2022

♦Ngày tốt tháng 1năm 2022 ♦Ngày giỏi tháng 7năm 2022

♦Ngày xuất sắc tháng 2 năm 2022 ♦Ngày tốt tháng 8 năm 2022

♦Ngày xuất sắc tháng 3 năm 2022 ♦Ngày xuất sắc tháng 9 năm 2022

♦Ngày xuất sắc tháng 4 năm 2022 ♦Ngày tốt tháng 10 năm 2022

♦Ngày tốt tháng 5 năm 2022 ♦Ngày tốt tháng 11 năm 2022

♦Ngày giỏi tháng 6năm 2022 ♦Ngày giỏi tháng 12 năm 2022

*
Xem ngày xuất sắc theo từng mục tiêu công việc

♦ xem ngày giỏi xuất hành năm 2022

♦ xem ngày tốt cắt tóc năm 2022

♦ coi ngày tốt cưới hỏi năm 2022

♦ coi ngày chuyển bàn thờ tổ tiên năm 2022

♦ xem ngày mua xe máy, xe hơi năm 2022

♦ xem ngày bắt chó

♦ coi ngày đưa nhà năm 2022

♦ xem ngày xuất sắc treo bảng biển

♦ xem ngày xuất sắc khai trương mở cửa hàng năm 2022

♦ coi ngày xuất sắc mua smartphone