Tiếng anh lớp 2 theo chủ đề

      13

Từ vựng luôn là căn nguyên kiến thức quan trọng nhất mang lại các bé bỏng khi học tiếng Anh. Bởi vậy việc bổ sung cập nhật kiến thức về tự vựng mang lại các bé nhỏ là vô cùng đề nghị thiết. Nội dung bài viết hôm nay họ sẽ thuộc tổng hợp một vài chủ đề về từ vựng tiếng Anh lớp 2 mang lại các bé bỏng nhé!

Từ vựng tiếng Anh lớp 2 về thời gian

*

Từ vựng giờ đồng hồ Anh

Phiên âm

Nghĩa giờ Việt

One o’clock

/wʌn/ /əˈklɒk/

1 giờ

Two o’clock

/tuː/ /əˈklɒk/

2 giờ

Three o’clock

/θriː/ /əˈklɒk/

3 giờ

Four o’clock

/fɔːr/ /əˈklɒk/

4 giờ

Five o’clock

/faɪv/ /əˈklɒk/

5 giờ

Six o’clock

/sɪks/ /əˈklɒk/

6 giờ

Seven o’clock

/ˈsɛvn/ /əˈklɒk/

7 giờ

Eight o’clock

/eɪt/ /əˈklɒk/

8 giờ

Nine o’clock

/naɪn/ /əˈklɒk/

9 giờ

Ten o’clock

/tɛn/ /əˈklɒk/

10 giờ

Eleven o’clock

/ɪˈlɛvn/ /əˈklɒk/

11 giờ

Twelve o’clock

/twɛlv/ /əˈklɒk/

12 giờ

Để luyện tập cho các bé xíu từ vựng giờ Anh về thời gian, cha mẹ có thể cho bé ôn luyện tập nói theo mẫu câu hỏi và câu vấn đáp sau:

What time is it?: Mấy giờ rồi?It is seven o’clock: bây giờ là 7 giờ.

Từ vựng giờ Anh lớp 2 về trạng thái nhỏ người

*

Từ vựng tiếng Anh

Phiên âm

Nghĩa giờ đồng hồ Việt

Angry

/’æŋgri/

tức giận

Bored

/bɔ:d/

chán

Cold

/kəʊld/

lạnh

Happy

/’hæpi/

hạnh phúc

Hot

/hɒt/

nóng

Hungry

/ˈhʌŋgri/

đói

Thirsty

/ˈθɜːsti/

khát nước

Tired

/ˈtaɪəd/

mệt mỏi

Sad

/sæd/

buồn

Scared

/skeəd/

sợ hãi

Sleepy

/ˈsliːpi/

buồn ngủ

Từ vựng tiếng Anh lớp 2 về gia đình

Gia đình luôn là nơi gần cận với các con nhất, bởi vì vậy chủ đề này để giúp các con ghi nhớ những từ vựng xuất sắc hơn so với các chủ đề khác.