Thanh lý đệm ngồi bệt

      10

Lô 1:- giá bán bán: 100.000/cái- tế bào tả: kích cỡ 92x46x3cm, ngồi sâu 43, sườn lưng cao 45cm. Hình trạng tròn, bao gồm khóa kéo, có dây cột ghế.

Bạn đang xem: Thanh lý đệm ngồi bệt

*

*

*

Nệm vuông đỏ kích thước: 85x38x2.5cm, ngồi sâu 42cm, sống lưng cao 40cm, 1 cái

Lô 2:- giá chỉ bán: 100.000/cái- tế bào tả: kích thước 94x43x4cm, ngồi sâu 43, sống lưng cao 50cm. Hình dạng vuông, có khóa kéo, tất cả dây cột ghế.

*

*
*

Lô 3:- giá bán: 140.000/cái- mô tả: size 96x46x6cm, ngồi sâu 43, sống lưng cao 50cm. Hình dáng vuông, bao gồm khóa kéo, bao gồm dây cột ghế.

*

*

Lô 4:- giá bán: 240.000/cái- mô tả: kích thước 120x46x6cm, ngồi sâu 42, lưng cao 72cm. Hình dạng vuông, gồm khóa kéo, gồm dây cột ghế. Mặt hàng lẻ, còn 1 cái/ màu.

L4M1

*

L4M2

*

L4M3 - ĐÃ HẾT

*

L4M4

*

L4M5 - ĐÃ HẾT

*

L4M6 - ĐÃ HẾT

*

L4M7

*

L4M8

*

L4M9 - ĐÃ HẾT

*

L4M10

*

L4M11

*

L4M12 - ĐÃ HẾT

*

L4M13 - ĐÃ HẾT

*

L4M14

*

L4M15 - ĐÃ HẾT

*

Lô 5:- giá bán: 220.000/cái- mô tả: băng dài kích cỡ 110x45x5cm. Kiểu vuông, bao gồm khóa kéo, bao gồm dây cột ghế.

*

Nệm băng ngồi gồm tựa lưng - ĐÃ HẾTGiá: 360.000/cái

*

Lô 6:- giá chỉ bán: 220.000/cái- mô tả: kích thước 110x45x5cm, ngồi sâu 44, sườn lưng cao 66cm. Vẻ bên ngoài vuông, khôngkhóa kéo, gồm dây cột ghế.

Xem thêm: Kinh Nghiệm Giảm Cân Với Yến Mạch Và Sữa Không Đường, 10 Cách Giảm Cân Bằng Yến Mạch

L6M1 - 3 cái

*

L6M2

*

L6M3 - ĐÃ HẾT

*

L6M4

*

L6M5

*

Lô 7:- giá chỉ bán: 220.000/cái- tế bào tả: form size 110x45x5cm, ngồi sâu 45, sống lưng cao 65cm. Thứ hạng vuông, tất cả khóa kéo, tất cả dây cột ghế.

L7M1 - ĐÃ HẾT

*

L7M2

*

L7M3

*

L7M4 - ĐÃ HẾT

*

L7M5 - ĐÃ HẾT

*

L7M6

*

L7M7- ĐÃ HẾT

*

L7M8

*

L7M9

*

L7M10

*

L7M11

*

L7M12 - ĐÃ HẾT

*

L7M13

*

L7M14 - ĐÃ HẾT

*

L7M15

*

L7M16

*

L7M17

*

L7M18

*

Lô 8:- giá chỉ bán: 200.000/cái- tế bào tả: size 110x45x5cm, ngồi sâu 45, lưng cao 65cm. Kiểu dáng vuông, khôngkhóa kéo, gắn thêm nút, gồm dây cột ghế.

L8M1

*

L8M2

*

L8M3

*

L8M4

*

L8M5

*

L8M6

*

L8M7

*

L8M8

*

L8M9

*

L8M10

*

L8M11 - ĐÃ HẾT

*

L8M12

*

L8M3 -ĐÃ HẾT

*

Lô 9: còn 19 cái- giá bán: 180.000/cái- mô tả: form size 109x43x4cm, ngồi sâu 40, sống lưng cao 67cm. đẳng cấp vuông, khôngkhóa kéo, lắp chỉ, gồm dây cột ghế.

L9M1 - một phương diện đen, một khía cạnh xám. Còn 15 cái

*

L9M2 - hai mặt đen. Còn 5 cái

*

Lô 10:- giá chỉ bán: 180.000/cái- mô tả: kích cỡ 109x43x4cm, ngồi sâu 40, sườn lưng cao 67cm. Dạng hình vuông, khôngkhóa kéo, gắn chỉ, tất cả dây cột ghế.

L10M1 -ĐÃ HẾT

*

L10M2 -ĐÃ HẾT

*

L10M3

*

L10M4

*

L10M5 - ĐÃ HẾT

*

L10M6 - còn 2

*

L10M7

*

L10M8

*

L10M9

*

Lô 11: còn 10cái- giá chỉ bán: 200.000/cái- mô tả: kích cỡ 109x43x4cm, ngồi sâu 40, lưng cao 67cm. Loại vuông, khôngkhóa kéo, gồm dây cột ghế.

L11M1

*

L11M2

*

L11M3 - ĐÃ HẾT

*

L11M4

*

L11M5 - ĐÃ HẾT

*

L11M6

*

L11M7 - Còn 2

*

L11M8 - ĐÃ HẾT

*

Lô 12: còn 13 cái- giá bán bán: 200.000/cái- tế bào tả: kích thước 110x44x4cm, ngồi sâu 42, sườn lưng cao 66cm. Mẫu mã vuông, khôngkhóa kéo, tất cả dây cột ghế.