Mặt sau chứng minh nhân dân

      17

ghtruyenky2.vn.AI Reader - dấn diện CMT/CCCD

Quy định

Ảnh nguồn vào phải đầy đủ 4 góc ví dụ hoặc đủ các phần tử chính của một CMT như ảnh, quốc huy, tiêu đề.Các trường thông tin phải rõ ràng, đối chiếu khi đôi mắt người có thể đọc được dễ dàng dàng, không tẩy xoá, hay bị nhoè nướcẢnh đầu vào không vượt quá 5 MB và độ phân giải tối thiểu khoảng 640x480 để bảo đảm an toàn tỉ lệ đọc chủ yếu xácTỉ lệ diện tích minh chứng thư hoặc Căn cước công dân nên chiếm buổi tối thiểu ¼ tổng diện tích hình ảnh trở lên

Ảnh tiêu chuẩn

*

*

Ảnh kém chất lượng

Ảnh chất lượng thấp và thiếu góc
*

Ảnh unique thấp cùng thiếu thông tin

*

Request

Request Url

POST https://api.ghtruyenky2.vn.ai/vision/idr/vnm/

Request Headers

tham số Yêu mong Mặc định biểu lộ
api_key api_key của người sử dụng ( đem từ console.ghtruyenky2.vn.ai )

Request Body

FormData chứa ảnh cần dìm dạng

tham số Yêu cầu biểu đạt
image

Sample Request

curl -X POST https://api.ghtruyenky2.vn.ai/vision/idr/vnm/ -H "api-key: xxxxxx" -F "image=
path/to/image"

Response

JSON

"errorCode" : x, "errorMessage" : "xxxx", "data" : Hệ thống có chức năng trích xuất tất cả các loại tin tức có trên những loại CMT cũ/mới hoặc CCCD của vn (phần tin tức về điểm sáng nhận dạng ở khía cạnh sau chỉ được trả về nếu tất cả yêu cầu riêng từ khách hàng hàng). Khối hệ thống phân chia kết quả trả về thành 4 loại: CMT cũ phương diện trước/sau và CCCD phương diện trước/sau (CMT loại bắt đầu được xếp cùng loại với CCCD).Sau khi giữ hộ request thành công, hệ thống sẽ trả về một tệp tin json bao gồm thông tin dạng text trên CMT thực hiện format như sinh sống bên.

Bạn đang xem: Mặt sau chứng minh nhân dân

errorCode: giá chỉ trị bằng 0 ví như request thành công không tồn tại lỗi xảy raerrorMessage: giá bán trị bằng string rỗng giả dụ request thành công không có lỗi xảy ra

Chứng minh thư - khía cạnh trước

"errorCode" : 0, "errorMessage" : "", "data": < "id": "xxxx", "id_prob": "xxxx", "name": "xxxx", "name_prob": "xxxx", "dob": "xxxx", "dob_prob": "xxxx", "sex": "N/A", "sex_prob": "N/A", "nationality": "N/A", "nationality_prob": "N/A", "home": "xxxx", "home_prob": "xxxx", "address": "xxxx", "address_prob": "xxxx", "address_entities": "province": "xxxx", "district": "xxxx", "ward": "xxxx", "street": "xxxx" , "doe": "N/A", "doe_prob": "N/A", "type": "xxxx" >Mặt trước CMT một số loại cũ bao hàm 5 trường thông tin gồm:

TrườngMô tả
idSố cmt
nameTên
dobNgày sinh
homeNguyên quán
addressĐịa chỉ

Ngoài ra, API gồm trả về thêm 3 ngôi trường thông tin bổ trợ gồm:

Trường mô tả
type bao gồm 4 loại: old: mặt trước chứng minh nhân dân loại cũ 9 chữ số ID old_back: phương diện sau minh chứng nhân dân các loại cũ 9 chữ số ID new: mặt trước chứng tỏ nhân dân loại bắt đầu 12 chữ số ID hoặc căn cước công dân new_back: phương diện sau minh chứng nhân dân loại mới 12 chữ số ID hoặc căn cước công dân
type_new chia nhỏ tuổi hơn để phân biệt chứng minh nhân dân một số loại 12 chữ số ID cùng căn cước công dân; tất cả 5 loại: cmnd_09_front: chứng minh nhân dân nhiều loại cũ 9 chữ số ID old_back: phương diện sau chứng tỏ nhân dân nhiều loại cũ 9 chữ số ID cmnd_12_front: mặt trước minh chứng nhân dân loại mới 12 chữ số ID cccd_12_front: mặt trước căn cước công dân new_back: mặt sau chứng minh nhân dân loại mới 12 chữ số ID hoặc căn cước công dân
address_entities phần add gốc address sẽ được bóc tách và chuẩn hóa thành 4 loại: province district ward street

Chứng minh thư - phương diện sau

"errorCode" : 0, "errorMessage" : "", "data": < "religion_prob": "xxxx", "religion": "xxxx", "ethnicity_prob": "xxxx", "ethnicity": "xxxx", "features": "xxxx", "features_prob": "xxxx", "issue_date": "xxxx", "issue_date_prob": "xxxx", "issue_loc_prob": "xxxx", "issue_loc": "xxxx", "type": "xxxx" >Mặt sau CMT các loại cũ bao gồm 5 trường thông tin gồm:

FieldDescription
ethnicityDân tộc
religionTôn giáo
featuresDấu vết riêng với dị hình
issue_dateNgày cấp
issue_locNơi cấp

Căn cước công dân - khía cạnh trước

"errorCode" : 0, "errorMessage" : "", "data": < "id": "xxxx", "id_prob": "xxxx", "name": "xxxx", "name_prob": "xxxx", "dob": "xxxx", "dob_prob": "xxxx", "sex": "xxxx", "sex_prob": "xxxx", "nationality": "xxxx", "nationality_prob": "xxxx", "home": "xxxx", "home_prob": "xxxx", "address": "xxxx", "address_prob": "xxxx", "address_entities": "province": "xxxx", "district": "xxxx", "ward": "xxxx", "street": "xxxx" , "doe": "xxxx", "doe_prob": "xxxx", "type": "xxxx" >Căn cước công dân phương diện trước tất cả 8 trường:

TrườngMô tả
idSố căn cước
nameTên
dobNgày sinh
homeNguyên quán
addressĐịa chỉ
sexGiới tính
nationality/ethnicityQuốc tịch/Dân tộc
doeNgày hết hạn

Ngoài ra, API gồm trả về thêm 3 ngôi trường thông tin hỗ trợ gồm:

Trường biểu lộ
type tất cả 4 loại: old: mặt trước chứng minh nhân dân loại cũ 9 chữ số ID old_back: khía cạnh sau minh chứng nhân dân một số loại cũ 9 chữ số ID new: mặt trước chứng tỏ nhân dân loại mới 12 chữ số ID hoặc căn cước công dân new_back: phương diện sau minh chứng nhân dân loại bắt đầu 12 chữ số ID hoặc căn cước công dân
type_new chia nhỏ tuổi hơn để phân biệt chứng tỏ nhân dân nhiều loại 12 chữ số ID cùng căn cước công dân; bao gồm 5 loại: cmnd_09_front: chứng tỏ nhân dân các loại cũ 9 chữ số ID old_back: khía cạnh sau minh chứng nhân dân một số loại cũ 9 chữ số ID cmnd_12_front: khía cạnh trước chứng minh nhân dân loại bắt đầu 12 chữ số ID cccd_12_front: khía cạnh trước căn cước công dân new_back: khía cạnh sau chứng minh nhân dân loại new 12 chữ số ID hoặc căn cước công dân
address_entities phần địa chỉ cửa hàng gốc address vẫn được tách và chuẩn chỉnh hóa thành 4 loại: province district ward street

Căn cước công dân - khía cạnh sau

"errorCode" : 0, "errorMessage" : "", "data": < "religion_prob": "N/A", "religion": "N/A", "ethnicity_prob": "N/A", "ethnicity": "N/A", "features": "xxxx", "features_prob": "xxxx", "issue_date": "xxxx", "issue_date_prob": "xxxx", "issue_loc_prob": "N/A", "issue_loc": "N/A", "type": "xxxx" >Mặt sau CCCD chỉ bao gồm 2 ngôi trường thông tin:

TrườngMô tả
featuresĐặc điểm nhận dạng
issue_dateNgày cấp

Errors

Phần này bao hàm các lỗi thường gặp và hoàn toàn có thể xử lý vày hệ thống, messages được trả về rõ ràng và rõ ràng mục đích nhằm chỉ thị mang lại users sử dụng API một cách đúng chuẩn nhất.Hệ thống sử dụng những error code như sau:

Error CodeÝ nghĩa
0No error -- không tồn tại lỗi
1Invalid Parameters or Values! -- Sai thông số kỹ thuật trong request (ví dụ không có key hoặc ảnh trong request body).
2Failed in cropping -- CMT trong ảnh bị thiếu góc phải không thể crop về dạng chuẩn.
3Unable lớn find ID card in the image -- khối hệ thống không search thấy CMT trong hình ảnh hoặc hình ảnh có quality kém (quá mờ, quá tối/sáng).
5No URL in the request -- Request thực hiện key image_url cơ mà giá trị quăng quật trống.

Xem thêm: Tổng Hợp Các Dạng Toán Lớp 6 Từ Cơ Bản Tới Nâng Cao, Tổng Hợp Các Dạng Toán Lớp 6

6Failed to open the URL! -- Request sử dụng key image_url nhưng hệ thống không thể mở được URL này.
7Invalid image file -- tệp tin gửi lên chưa phải là file ảnh.
8Bad data -- File ảnh gửi lên bị lỗi hoặc format không được hỗ trợ.
9No string base64 in the request -- Request áp dụng key image_base64 tuy thế giá trị vứt trống.
10String base64 is not valid -- Request áp dụng key image_base64 nhưng string cung cấp không vừa lòng lệ.