Chúc mừng nguy * * * * * đã nhận quà Chúc mừng phat * * * * * đã nhận quà Chúc mừng 6413 * * * * * đã nhận quà Chúc mừng zzax * * * * * đã nhận quà Chúc mừng 3824 * * * * * đã nhận quà
Đạt cấp nhận ngay Voucher từ MOMO
Đã có 12.079 người đăng ký
Thứ tự Số lượng phần quà Cấp đạt Phần thưởng Nhận code
Mốc 1 2000 200 20.000 VNĐ
Mốc 2 1000 300 50.000 VNĐ
Mốc 3 500 350 100.000 VNĐ
Mốc 4 200 400 200.000 VNĐ
Mốc 5 40 450 500.000 VNĐ

Đã sao chép code