Hình biển báo giao thông

      15

việc nắm rõ các biển báo giao thông, hiểu chân thành và ý nghĩa các biển lớn báo để giúp đỡ người tham gia giao thông vận tải chấp hành đúng luật, đào bới bảo vệ an toàn bản thân và người khác.

Trong hệ thống biển báo giao thông vận tải đường bộ Việt Nam tất cả tất cả 6 đội biển báo bao gồm:

Nhóm biển báo cấmNhóm biển báo nguy hiểmNhóm biển báo hiệu lệnhNhóm biển báo chỉ dẫnNhóm biển báo phụVạch kẻ đường

Ngoài ra còn 2 nhóm biển báo không giống là: nhóm biển báo trên cao tốc cùng nhóm biển báo hiệp định GMS.

Bạn đang xem: Hình biển báo giao thông

Biển báo cấm

Biển báo cấm biểu thị những điều cầm mà lại người tham gia giao thông phải chấp hành. Nếu không tuân theo những loại biển báo cấm, đây được xem như là hành vi vi phạm Luật giao thông đường bộ.

Đặc điểm của biển báo cấm: Biển cấm hình tròn, nền trắng, viền không tính màu đỏ, hình vẽ bên trong màu đen. Cũng có 1 số biển cấm đặc biệt như:

Biển Cấm đi ngược chiều cùng Dừng lại: nền đỏ, hình vẽ bên phía trong màu trắng.Biển Cấm dừng với đỗ xe, Cấm đỗ xe, Cấm đỗ xe ngày lẻ, Cấm đỗ xe ngày chẵn: nền xanh, hình vẽ bên trong màu đỏ với trắng.Biển Hết cấm vượt, Hết hạn chế tốc độ tối đa, Hết tất cả các lệnh cấm: nền trắng, viền xanh, hình phía bên trong màu đen.

Biển báo cấm có tất cả 40 loại, được đánh số thứ tự bắt đầu từ 101 đến 140 trong hệ thống những loại biển báo giao thông.

*
Image caption

Biển báo Đường cấm P.101

Biển báo Đường cấm: Cấm các loại phương tiện di chuyển cả 2 hướng (ngoại trừ xe ưu tiên theo quy định).

*

Biển báo Cấm đi ngược chiều P.102

Biển báo Cấm đi ngược chiều: Cấm những loại phương tiện đi vào chiều đặt biển (ngoại trừ xe pháo ưu tiên theo quy định).

*

Biển báo Cấm xe xe hơi P.103

Biển báo Cấm xeô tô: Cấm những loại xe pháo cơ giới đi vào, trừ xe thiết bị 2 bánh, xe cộ gắn máy cùng xe ưu tiên theo quy định.

Biển báo Cấm xe ô tô rẽ phải P.103b: Cấm các loại xe cơ giới rẽ phải, trừ xe thiết bị 2 bánh, xe cộ gắn máy cùng xe ưu tiên theo quy định.

Biển báo Cấm xe xe hơi rẽ trái P.103c: Cấm những loại xe cơ giới rẽ trái, trừ xe sản phẩm công nghệ 2 bánh, xe cộ gắn máy và xe ưu tiên theo quy định.

*

Biển báo Cấm xe trang bị P.104

Biển báo Cấm xe cộ máy: Cấm những loại xe đồ vật đi vào (ngoại trừ xe máy được ưu tiên theo quy định). Biển ko áp dụng với người dắt xe cộ máy.

*

Biển báo Cấm xe ô tô và xe máy P.105

Biển báo Cấm xe xe hơi và xe máy: Cấm những loại xe cơ giới với xe lắp thêm đi vào, ngoại trừ xe gắn máy với xe ưu tiên theo quy định.

*

Biển báo Cấm xe cộ tải P.106

Biển báo Cấm xe pháo tải: Cấm xe cộ tải, xe lắp thêm kéo, các xe đồ vật chuyên dùng đi vào (trừ xe pháo ưu tiên theo quy định).

Biển báo Cấm xe pháo tải P.106b: Cấm xe tải gồm khối lượng siêng chở lớn hơn giá trị ghi vào biển báo đi vào.

Biển báo Cấm xe tải P.106c: Cấm xe cộ tải chở mặt hàng nguy hiểm đi vào.

*

Biển báo Cấm xe pháo khách với xe tải P.107

Biển báo Cấm xe khách với xe tải: Cấm những loại xe ô tô chở khách, xe cộ tải, xe thiết bị kéo, xe cộ máy thi công chuyên dụng đi vào (trừ xe cộ ưu tiên theo quy định).

Biển báo Cấm xe khách hàng P.107a: Cấm các loại xe hơi chở khách hàng đi vào (trừ xe pháo ưu tiên theo quy định). Không cấm xe cộ buýt. Trong trường hợp cấm xe khách theo số chỗ ngồi sẽ tất cả biển phụ bên dưới.

Biển báo Cấm xe xe taxi P.107b: Cấm xe xe taxi đi vào. Trong trường hợp cấm xe taxi theo giờ sẽ bao gồm biển phụ bên dưới.

*

Biển báo Cấm xe pháo rơ-mooc P.108

Biển báo Cấm xe pháo rơ-mooc: Cấm những loại xe cơ giới kéo rơ-mooc, kể cả xe khách hàng – lắp thêm kéo – xe sản phẩm công nghệ kéo theo rơ-mooc đi vào, trừ loại xe hơi sơ-mi-rơ-mooc và xe ưu tiên theo quy định.

Biển báo Cấm xe sơ-mi-rơ-mooc P.108a: Cấm các loại xe sơ-mi-rơ-mooc, xe kéo rơ-mooc đi vào (trừ xe pháo ưu tiên theo quy định).

*

Biển báo Cấm lắp thêm kéo P.109

Biển báo Cấm trang bị kéo: Cấm các loại máy kéo, sản phẩm kéo bánh xích/bánh hơi đi vào.

Xem thêm: Cách Thức Nhận Hàng Qua Bưu Điện Như Thế Nào ? Cách Thức Nhận Hàng Từ Bưu Điện : Vnpost

*

Biển báo Cấm xe đạp P.110

Biển báo Cấm xe pháo đạp: Cấm xe đạp đi vào. Ko áp dụng cấm người dẫn xe cộ đạp.

Biển báo Cấm xe cộ đạp P.110B: Cấm xe cộ đạp thô. Không áp dụng cấm người dẫn xe cộ đạp thô.

Biển báo Cấm xe lắp thêm P.111

Biển báo Cấm xe cộ máy: Cấm những loại xe pháo máy, xe gắn thứ đi vào. Không áp dụng cấm người đi xe cộ đạp.

Biển báo Cấm xe pháo 3 bánh có động cơ P.111b: Cấm xe 3 bánh có gắn động cơ như xe pháo xích lô, xe cộ lam, xe lôi máy…

Biển báo Cấm xe pháo 3 bánh không động cơ P.111b: Cấm xe 3 bánh không gắn động cơ như xe xích lô, xe lôi đạp…

*

Biển báo Cấm người đi bộ P.112

Biển báo Cấm người đi bộ: Cấm người đi bộ đi vào.

Biển báo Cấm xe cộ người kéo/đẩy P.113

Biển báo Cấm xe cộ người kéo/đẩy: Cấm xe pháo thô sơ, xe do người đẩy/kéo đi vào. Ko áp dụng cấm xe cộ nôi trẻ em, phương tiện chuyên sử dụng của người khuyết tật.

*

Biển báo Cấm xe cộ súc vật kéo P.114

Biển báo Cấm xe pháo súc vật kéo: Cấm xe cộ sử dụng súc vật kéo giỏi chở bên trên lưng đi vào.

*

Biển báo Hạn chế tải trọng toàn bộ xe cộ P.115

Biển báo Hạn chế tải trọng toàn bộ xe: Cấm những loại xe cơ giới/thô sơ (kể cả xe pháo ưu tiên) bao gồm tải trọng toàn bộ xe cộ vượt vượt trị số ghi trên biển đi vào.

*

Biển báo Hạn chế tải trọng trục xe cộ P.116

Biển báo Hạn chế tải trọng trục xe: Cấm các loại xe pháo cơ giới/thô sơ (kể cả xe cộ ưu tiên) bao gồm tải trọng toàn bộ xe pháo phân bổ bên trên một trục xe pháo vượt thừa trị số ghi bên trên biển đi vào.

*

Biển báo Hạn chế chiều cao xe pháo P.117

Biển báo Hạn chế chiều cao xe: Cấm những loại xe cơ giới/thô sơ (kể cả xe pháo ưu tiên) có chiều cao vượt vượt trị số ghi bên trên biển đi vào.

*

Biển báo Hạn chế chiều ngang xe P.118

Biển báo Hạn chế chiều ngang xe: Cấm những loại xe cộ cơ giới/thô sơ (kể cả xe pháo ưu tiên) có chiều ngang vượt quá trị số ghi bên trên biển đi vào.

*

Biển báo Hạn chế chiều nhiều năm xe P.119

Biển báo Hạn chế chiều lâu năm xe: Cấm các loại xe pháo cơ giới/thô sơ (kể cả xe pháo ưu tiên) gồm chiều dài vượt thừa trị số ghi trên biển đi vào.

*

Biển báo Hạn chế chiều lâu năm xe ô tô, vật dụng kéo mooc hoặc sơ-mi-rơ-mooc P.120

Biển báo Hạn chế chiều dài xe ô tô, thứ kéo mooc hoặc sơ-mi-rơ-mooc: Cấm những loại xe cộ cơ giới kéo mooc, xe sơ-mi-rơ-mooc tất cả chiều dài vượt quá trị số ghi bên trên biển (kể cả xe pháo ưu tiên) đi vào.

*

Biển báo Cự ly tối thiểu giữa nhị xe P.121

Biển báo Cự ly tối thiểu giữa hai xe: những xe ô tô phải di chuyển cách nhau một khoảng tối thiểu ghi bên trên biển.

*

Biển báo Cấm rẽ trái hoặc Cấm rẽ phải P.123

Biển báo Cấm rẽ trái hoặc Cấm rẽ phải: Cấm xe các loại xe cơ giới/thô sơ rẽ trái hoặc phải (trừ xe ưu tiên theo quy định). Ko áp dụng cấm xoay đầu xe.

*

Biển báo Cấm quay đầu xe cộ P.124

Biển báo Cấm tảo đầu xe: Cấm các loại xe con quay đầu kiểu chữ U theo chiều mũi thương hiệu trên biển.

Biển báo Cấm xe xe hơi quay đầu P.124b: Cấm xe xe hơi quay đầu kiểu chữ U theo chiều mũi tên trên biển.

Biển báo Cấm rẽ với quay đầu xe P.124c/d: Cấm các loại xe cộ rẽ trái/phải với quay đầu trái/phải theo chiều mũi tên trên biển.

Biển báo Cấm xe xe hơi rẽ và quay đầu xe P.124e/f: Cấm xe xe hơi rẽ trái/phải và quay đầu trái/phải theo chiều mũi tên trên biển.

*

Biển báo Cấm vượt P.125

Biển báo Cấm vượt: Cấm các loại xe cộ cơ giới vượt nhau (kể cả xe cộ ưu tiên theo quy định), nhưng được phép vượt xe thiết bị 2 bánh, xe cộ gắn máy.