Đọc kinh chú đại bi

      15

Chú đại bi là thần chú quảng đại viên mãn, thần chú vô ngại đại bi, thần chú cứu giúp khổ. Hành trả trì, đọc, tụng chú đại bi thì khử vô lượng tội, được vô lượng phước và bị tiêu diệt được sinh về cực Lạc. Thần chú này do Quan nuốm Âm tình nhân tát nói. Muốn trì chú này thì đề xuất phát người yêu đề tâm, kính duy trì trai giới, tâm luôn luôn bình đẳng với đa số loài và yêu cầu trì tụng liên tục. Thần chú đại bi phía trong Kinh Đại bi vai trung phong đà la ni, toàn văn chú đại bi có 84 câu, 415 chữ


Chú đại bi giờ đồng hồ Việt

Bài chú đại bi này là lời gớm chú đại bi chuẩn chỉnh được dịch từ Âm Phạn –> Âm Hán –> Âm Việt được áp dụng chính thức trong số các bom tấn và nghi tiết tụng niệm phổ thông tại vn và hải ngoại. Cùng cũng chủ yếu là phiên bản chú đại bi trong video clip do thầy Trí thoát tụng nghỉ ngơi trên.

Bạn đang xem: Đọc kinh chú đại bi


Nam-mô Đại-bi Hội-Thượng Phật Bồ-tát (3 lần).Thiên thủ thiên nhãn, vô không tự tin Đại-bi vai trung phong đà-la-ni.

Nam mô hắc ra đát na nhiều ra dạ da.Nam mô a rị domain authority bà lô yết đế, thước chén ra da, tình nhân đề tát đỏa bà da, ma ha tát đỏa bà da, ma ha mũ chào mào ni ca da. Án tát bàn ra phạt duệ, số đát mãng cầu đát tỏa.Nam tế bào tất kiết lật đỏa, y mông a rị da, bà lô kiết đế, thất Phật ra lăng đà bà.Nam tế bào na ra cẩn trì hê rị, ma ha bàn đa sa mế, tát bà a tha đậu du bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, na ma bà già, ma vạc đạt đậu, đát điệt tha. Án, a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha ý trung nhân đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, cu lô cu lô, kiết mông độ lô độ lô, phát xà da đế, ma ha phát xà domain authority đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra. Mạ mạ vạc ma ra, mục đế lệ, y hê di hê, thất mãng cầu thất na, a ra sâm Phật ra xá lợi, vạc sa phạt sâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô, ma ra hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, vớ rị vớ rị, đánh rô đánh rô, bồ đề dạ, nhân tình đề dạ, người yêu đà dạ, tình nhân đà dạ, di đế rị dạ na ra cẩn trì địa rị nhan sắc ni na, bố dạ ma na, ta bà ha. Vớ đà dạ, ta bà ha. Ma ha vớ đà dạ, ta bà ha. Tất đà du nghệ, thất bàn ra dạ, ta bà ha. Mãng cầu ra cẩn trì, ta bà ha. Ma ra mãng cầu ra, ta bà ha. Tất ra tăng a mục khê da, ta bà ha. Ta bà ma ha, a tất đà dạ, ta bà ha. Giả kiết ra a vớ đà dạ, ta bà ha. Ba đà ma yết vớ đà dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ, ta bà ha. Ma bà lị chiến thắng yết ra dạ, ta bà ha.Nam tế bào hắc ra đát na, nhiều ra dạ da.Nam tế bào a rị da, bà lô yết đế, thước bàng ra dạ, ta bà ha.Án, tất điện đô, mạn đa ra, bạt đà dạ ta bà ha. (lặp lại 3 lần lúc trì đổi thay cuối cùng)

Chú đại bi tiếng Việt trong tởm Đại bi vai trung phong đà la ni HT mê thích Thiền trung ương dịch

Những tiện ích khi hiểu trì tụng chú đại bi

Theo tởm Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán nuốm Âm tình nhân Tát Quảng Đại thỏa mãn Vô hổ ngươi Đại Bi trung tâm Đà La Ni, vì ngài Già Phạm Đạt Ma dịch (thời Đường), toàn bài chú này còn có 84 câu, bạn trì tụng thần chú Đại Bi sẽ tiến hành 15 điều lành, không xẩy ra 15 đồ vật hoạnh tử bức hại.

Được 15 điều lành

1. Hình thành thường được gặp mặt vua hiền, 2. Thường xuyên sinh vào nước an ổn, 3. Thường chạm chán vận may, 4. Thường chạm mặt được bạn tốt, 5. Sáu căn đầy đủ, 6. Tâm đạo thuần thục, 7. Ko phạm giới cấm, 8. Bà con ấm yên thương yêu, 9. Của cải thức ăn uống thường được sung túc, 10. Thường xuyên được bạn khác cung kính, giúp đỡ, 11. Bao gồm của báu không bị cướp đoạt, 12. Cầu gì phần lớn được toại ý, 13. Long, Thiên, thiện thần thường xuyên theo hộ vệ, 14. Được chạm chán Phật nghe pháp, 15. Nghe Chánh pháp ngộ được nghĩa rạm sâu.

Xem thêm: Download Máy Tính Casio Fx 570Vn Plus, Download Phần Mềm Giả Lập Casio Fx

Không bị 15 máy hoạnh tử

1. Chết vì đói khát khốn khổ, 2. Chết vày bị gông cùm, giam cầm đánh đập, 3. Chết vì chưng oan gia báo thù, 4. Chết do chiến trận, 5. Chết vì chưng bị mãnh thú hổ, lang sói làm cho hại, 6.Chết vì rắn độc, trườn cạp, 7. Bị tiêu diệt trôi, bị tiêu diệt cháy, 8. Chết vày bị dung dịch độc, 9. Chết vì chưng trùng độc có tác dụng hại, 10. Bị tiêu diệt vì điên cuồng mất trí, 11. Chết vì vấp ngã từ cây cao hoặc rớt xuống vực thẳm, 12. Bị tiêu diệt vì tín đồ ác trù ếm, 13. Chết vì tà thần, hung thần quỷ ác làm hại, 14. Bị tiêu diệt vì bệnh nguy kịch bức bách, 15. Chết vì tự tử.Ngoài ra, theo tởm Thiên Nhãn Thiên Tí Quán nắm Âm tình nhân Tát Đà La Ni Thần Chú (quyển thượng), trì tụng chú này 108 biến, tất cả phiền óc tội chướng phần nhiều được tiêu trừ, thân khẩu ý thanh tịnh.Thần chú Đại Bi được các tông phái Phật giáo trì niệm rất phổ biến và thịnh hành. Tuy nhiên, thần chú này được những nhà Phật học dịch khác nhau về tên kinh cũng tương tự chương cú. Đơn cử như bạn dạng dịch chú Đại Bi của ngài người thương Đề giữ Chi có 94 câu, bản dịch của ngài Kim cưng cửng Trí gồm 113 câu, bạn dạng dịch của ngài Bất không có 82 câu…

84 câu chú đại bi phân chia theo từng câu cho dễ học

Nam tế bào Đại Bi Hội Thượng Phật bồ Tát ( 3 lần )Thiên thủ thiên nhãn vô trinh nữ đại bi vai trung phong đà la ni

Nam tế bào Hắc Ra Đát mãng cầu Đa Ra Dạ DaNam mô A Rị DaBà Lô Yết Đế Thước chén Ra DaBồ Đề Tát Đỏa Bà DaMa Ha Tát Đỏa Bà DaMa Ha ca lô Ni Ca DaÁnTát Bàn Ra phạt DuệSố Đát na Đát TỏaNam mô Tất Kiết Lật Đỏa Y Mông A Rị DaBà Lô Yết Đế Thất Phật Ra Lăng Đà BàNam tế bào Na Ra Cẩn TrìHê Rị Ma Ha Bàn Đa Sa MếTát Bà A Tha Đậu Du BằngA Thệ DựngTát Bà Tát Đa (Na Ma Bà Tát Đa) mãng cầu Ma Bà GiàMa phạt Đạt ĐậuĐát Điệt ThaÁn A Bà Lô HêLô Ca ĐếCa Ra ĐếDi Hê RịMa Ha nhân tình Đề Tát ĐỏaTát Bà Tát BàMa Ra Ma RaMa Hê Ma Hê Rị Đà DựngCu Lô Cu Lô Yết MôngĐộ Lô Độ Lô phạt Xà domain authority ĐếMa Ha phạt Xà da ĐếĐà Ra Đà RaĐịa Rị NiThất Phật Ra DaGiá định giá RaMạ Mạ phát Ma RaMục Đế LệY Hê Y HêThất mãng cầu Thất NaA Ra Sâm Phật Ra Xá LợiPhạt Sa phát SâmPhật Ra Xá DaHô Lô Hô Lô Ma RaHô Lô Hô Lô Hê RịTa Ra Ta RaTất Rị tất RịTô Rô sơn RôBồ Đề Dạ bồ Đề DạBồ Đà Dạ người tình Đà DạDi Đế Rị DạNa Ra Cẩn TrìĐịa Rị sắc Ni NaBa Dạ Ma NaTa Bà HaTất Đà DạTa Bà HaMa Ha vớ Đà DạTa Bà HaTất Đà Du NghệThất Bàn Ra DạTa Bà HaNa Ra Cẩn TrìTa Bà HaMa Ra na RaTa Bà HaTất Ra Tăng A Mục Khê DaTa Bà HaTa Bà Ma Ha A tất Đà DạTa Bà HaGiả Kiết Ra A tất Đà DạTa Bà HaBa Đà Ma Yết tất Đà DạTa Bà HaNa Ra Cẩn Trì Bàn Dà Ra DạTa Bà HaMa Bà Lợi chiến thắng Yết Ra DạTa Bà HaNam mô Hắc Ra Đát na Đa Ra Dạ DaNam tế bào A Rị DaBà Lô Yết ĐếThước Bàn Ra DạTa Bà HaÁn vớ Điện ĐôMạn Đà RaBạt Đà DạTa Bà Ha

(Lặp lại 3 lần từ bỏ câu Chú 81 mang lại 84 khi quý vị trì biến hóa cuối cùng)


*

Chú đại bi giờ Phạn (Sanskrit)

Đây là bạn dạng chú đại bi giờ đồng hồ Phạn nguyên nơi bắt đầu bằng ngữ điệu Sanskrit, nhằm học bí quyết tụng bài xích chú đại bi tiếng Phạn này, quý vị hoan tin vui xem đoạn clip hướng dẫn: trả lời học Chú Đại Bi tiếng Phạn từng câu rất giản đơn học theo.

Namo ratnatràyàya.Namo Aryàvalokites’varàya Bodhisattvaya Mahasattvaya Mahàkarunikàya.Om sarva rabhaye sunadhàsya.Namo skirtva imam aryàvalotites’vara ramdhava.Namo narakindhi hrih mahàvadhasvàme.Sarvàrthato subham ajeyam sarvasata. Namo varga mahàdhàtu.Tadyathà: om avaloki lokate karate.Ehrih mahà bodhisattva sarva sarva mala mala.Mahi hrdayam kuru kuru karman.Dhuru dhuru vijàyate mahàvijayati.Dhara dhara dhirini svaràya.Cala cala mama vimala muktir.Ehi ehi s’ina s’ina àrsam prasari.Basha basham prasàya hulu hulu mara.Hulu hulu hrih sara sara siri siri suru suru.Bodhiya bodhiya bodhaya bodhaya.Maitreya narakindi dhrish nina.Bhayamana svaha siddhaya svàhà.Maha siddhàya svaha.Siddha yoge s’varaya svaha. Nirakindi svàhà.Mara nara svaha s’ira Simha mukhàya svaha.Sarva maha asiddhaya svaha. Cakràsiddhaya svaha.Padma kastàya svaha.Nirakindi vagalàya svaha.Mavari śankaraya svāhā.Namo ratnatràyàya. Namo aryàvalokites’varaya svaha.Om siddhyantu mantra pàdàya svàhà.

Chú đại bi ngôn ngữ Sanskrit

Các bài pháp khác về chú đại bi:

Nguyện cho toàn bộ hành giả phát vai trung phong đọc trì tụng chú đại bi được Chư Phật, người tình Tát gia hộ, tai qua nạn khỏi, tật bệnh dịch tiêu trừ và càng ngày càng tinh tấn trên con đường tu hành. Nam tế bào Đại Bi Quán nạm Âm ý trung nhân Tát.