Chú đại bi

      112

Chú Đại Bi phía bên trong Kinh Đại bi vai trung phong đà la ni. Phật nói Chú Đại bi là thần chú quảng đại viên mãn, thần chú vô hổ ngươi đại bi, thần chú cứu vãn khổ. Trì chú đại bi thì khử vô lượng tội, được vô lượng phước và bị tiêu diệt thì sinh rất Lạc.

Bạn đang xem: Chú đại bi


Thần chú này vì Quan nuốm Âm ý trung nhân tát nói. Ao ước trì chú này thì yêu cầu phát người thương Đề tâm, kính giữ trai giới, tâm luôn luôn bình đẳng với đa số loài và buộc phải trì tụng liên tục.

HIỂU BIẾT VỀ CHÚ ĐẠI BI

1. Chú Đại bi là gì?

Link bài viết Chú Đại bi là gì

2. Ý nghĩa của chú ý Đại bi

Link nội dung bài viết ý nghĩa Chú Đại bi là gì

3. Hướng dẫn cách trì tụng chú Đại bi ngăn nắp

Link hướng dẫn

4. Những ích lợi khi trì tụng Chú Đại bi

Những lợi ích khi trì tụng Chú Đại bi không đề nghị nghĩ bàn. Theo Kinh Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán nạm Âm người yêu Tát Quảng Đại viên mãn Vô mắc cỡ Đại Bi trung khu Đà La Ni, vì ngài Già Phạm Đạt Ma dịch (thời Đường), người trì tụng thần chú Đại Bi sẽ được 15 điều lành, không bị 15 lắp thêm hoạnh tử bức hại....

Link cụ thể để biết tiện ích bất khả tư nghị của chú Đại bi

 

Chú Đại bi giờ đồng hồ Việt

Đây là bản chú đại bi dịch tự âm tiếnng Phạn ra âm Hán ra âm Việt được sử dụng chính thức trong những các kinh khủng và nghi tiết tụng niệm phổ quát tại vn và hải ngoại. 

Nam-mô Đại-bi Hội-Thượng Phật Bồ-tát (3 lần).

Thiên thủ thiên nhãn, vô không tự tin Đại-bi tâm đà-la-ni.

Nam tế bào hắc ra đát na nhiều ra dạ da.

Nam tế bào a rị domain authority bà lô yết đế, thước chén ra da, nhân tình đề tát đỏa bà da, ma ha tát đỏa bà da, ma ha mũ chào mào ni ca da.

Án tát bàn ra phân phát duệ, số đát mãng cầu đát tỏa.Nam tế bào tất kiết lật đỏa, y mông a rị da, bà lô kiết đế, thất Phật ra lăng đà bà.

Nam mô na ra cẩn trì hê rị, ma ha bàn nhiều sa mế, tát bà a tha đậu du bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, mãng cầu ma bà già, ma vạc đạt đậu, đát điệt tha.

Án, a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha ý trung nhân đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, cu lô cu lô, kiết mông độ lô độ lô, phát xà da đế, ma ha phân phát xà da đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra.

Mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê di hê, thất na thất na, a ra sâm Phật ra xá lợi, phân phát sa vạc sâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô, ma ra hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô đánh rô, ý trung nhân đề dạ, tình nhân đề dạ, nhân tình đà dạ, tình nhân đà dạ, di đế rị dạ mãng cầu ra cẩn trì địa rị sắc ni na, tía dạ ma na, ta bà ha.

Tất đà dạ, ta bà ha.

Ma ha tất đà dạ, ta bà ha.

Tất đà du nghệ, thất bàn ra dạ, ta bà ha.

Na ra cẩn trì, ta bà ha.

Ma ra mãng cầu ra, ta bà ha.

Tất ra tăng a mục khê da, ta bà ha.

Ta bà ma ha, a tất đà dạ, ta bà ha.

Xem thêm: Top 8 Hình Xăm Con Công Cho Nữ, Ý Nghĩa Của Hình Xăm Con Công

Giả kiết ra a vớ đà dạ, ta bà ha.

Ba đà ma yết tất đà dạ, ta bà ha.

Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ, ta bà ha.

Ma bà lị win yết ra dạ, ta bà ha.

Nam tế bào hắc ra đát na, đa ra dạ da.

Nam mô a rị da, bà lô yết đế, thước bàng ra dạ, ta bà ha.

Án, tất năng lượng điện đô, mạn đa ra, bạt đà dạ ta bà ha. (3 lần khi trì trở nên cuối cùng)

 

84 câu chú đại bi phân tách theo từng câu mang đến dễ học

Nam tế bào Đại Bi Hội Thượng Phật bồ Tát ( 3 lần )

Thiên thủ thiên nhãn vô ngại ngùng đại bi trung khu đà la ni

1. Nam tế bào Hắc Ra Đát mãng cầu Đa Ra Dạ Da

2. Nam mô A Rị Da

3. Bà Lô Yết Đế Thước chén Ra Da

4. Người tình Đề Tát Đỏa Bà Da

5. Ma Ha Tát Đỏa Bà Da

6. Ma Ha mũ chào mào Ni Ca Da

7. Án

8. Tát Bàn Ra vạc Duệ

9. Số Đát mãng cầu Đát Tỏa

10. Nam mô Tất Kiết Lật Đỏa Y Mông A Rị Da

11. Bà Lô Yết Đế Thất Phật Ra Lăng Đà Bà

12. Nam mô Na Ra Cẩn Trì

13. Hê Rị Ma Ha Bàn Đa Sa Mế

14. Tát Bà A Tha Đậu Du Bằng

15. A Thệ Dựng

16. Tát Bà Tát Đa (Na Ma Bà Tát Đa) na Ma Bà Già

17. Ma phạt Đạt Đậu18. Đát Điệt Tha

19. Án A Bà Lô Hê

20. Lô Ca Đế

21. Ca Ra Đế

22. Di Hê Rị

23. Ma Ha nhân tình Đề Tát Đỏa

24. Tát Bà Tát Bà

25. Ma Ra Ma Ra

26. Ma Hê Ma Hê Rị Đà Dựng

27. Cu Lô Cu Lô Yết Mông


28. Độ Lô Độ Lô phát Xà domain authority Đế

29. Ma Ha phân phát Xà domain authority Đế

30. Đà Ra Đà Ra

31. Địa Rị Ni

32. Thất Phật Ra Da

33. Giá ra giá Ra

34. Mạ Mạ phân phát Ma Ra

35. Mục Đế Lệ

36. Y Hê Y Hê

37. Thất na Thất Na

38. A Ra Sâm Phật Ra Xá Lợi

39. Vạc Sa phạt Sâm

40. Phật Ra Xá Da

41. Hô Lô Hô Lô Ma Ra

42. Hô Lô Hô Lô Hê Rị

43. Ta Ra Ta Ra

44. Tất Rị vớ Rị

45. Tô Rô sơn Rô

46. Tình nhân Đề Dạ người tình Đề Dạ

47. Người yêu Đà Dạ ý trung nhân Đà Dạ

48. Di Đế Rị Dạ

49. Na Ra Cẩn Trì

50. Địa Rị sắc Ni Na

51. Ba Dạ Ma Na

52. Ta Bà Ha

53. Vớ Đà Dạ

54. Ta Bà Ha

55. Ma Ha tất Đà Dạ

56. Ta Bà Ha

57. Vớ Đà Du Nghệ

58. Thất Bàn Ra Dạ

59. Ta Bà Ha

60. Mãng cầu Ra Cẩn Trì

61. Ta Bà Ha

62. Ma Ra na Ra

63. Ta Bà Ha

64. Tất Ra Tăng A Mục Khê Da

65. Ta Bà Ha

66. Ta Bà Ma Ha A vớ Đà Dạ

67. Ta Bà Ha

68. Giả Kiết Ra A tất Đà Dạ

69. Ta Bà Ha

70. Ba Đà Ma Yết tất Đà Dạ

71. Ta Bà Ha

72. Na Ra Cẩn Trì Bàn Dà Ra Dạ

73. Ta Bà Ha

74. Ma Bà Lợi chiến hạ Yết Ra Dạ

75. Ta Bà Ha

76. Nam tế bào Hắc Ra Đát mãng cầu Đa Ra Dạ Da

77. Nam mô A Rị Da

78. Bà Lô Yết Đế

79. Thước Bàn Ra Dạ

80. Ta Bà Ha

81. Án vớ Điện Đô

82. Mạn Đà Ra

83. Bạt Đà Dạ

84. Ta Bà Ha ( lặp lại 3 lần trường đoản cú câu Chú 81 mang đến 84 lúc quý vị trì đổi thay cuối cùng).

Chú đại bi giờ đồng hồ Phạn (Sanskrit)

Namo ratnatràyàya. Namo Aryàvalokites’varàya Bodhisattvaya Mahasattvaya Mahàkarunikàya. Om sarva rabhaye sunadhàsya. Namo skirtva imam aryàvalotites’var ramdhava. Namo narakindhi hrih mahàvadhasvàme.

Sarvàrthato subham ajeyam sarvasata. Namo varga mahàdhàtu. Tadyathà: om avaloki lokate karate. Ehrih mahà bodhisattva sarva sarva mala mala. Mahi hrdayam kuru kuru karman. Dhuru dhuru vijàyate mahàvijayati.

Dhara dhara dhirini svaràya.Cala cala mama vimala muktir. Ehi ehi s’ina s’ina àrsam prasari. Basha basham prasàya hulu hulu mara. Hulu hulu hrih sara sara siri siri suru suru. Bodhiya bodhiya bodhaya bodhaya.Maitreya narakindi dhrish nina.

Bhayamana svaha siddhaya svàhà. Maha siddhàya svaha.Siddha yoge s’varaya svaha. Nirakindi svàhà. Mara nara svaha s’ira Simha mukhàya svaha.Sarva maha asiddhaya svaha. Cakràsiddhaya svaha.

Padma kastàya svaha. Nirakindi vagalàya svaha. Mavari śankaraya svāhā. Namo ratnatràyàya. Namo aryàvalokites’varaya svaha. Om siddhyantu mantra pàdàya svàhà.

Cùng chư vị các bạn đọc,

Cùng trường đoản cú điển Phật học đã update lên website, Cổng tin tức Phật giáo việt nam từ lúc này sắp xếp và đến đăng mua lên trên đây nhiều bộ Kinh Phật nhằm mục tiêu mục đích hoằng truyền chánh pháp đến mọi nhà. Ban chỉnh sửa hoan hỉ share các bộ Kinh Phật giờ đồng hồ Việt này và về tối ưu tài liệu này bởi một thuật toán trang bị tính.

Hôm nay, cửa hàng chúng tôi xin giới thiệu phiên bản Kinh Phật trước tiên được thuật toán buổi tối ưu là phiên bản full ghê Pháp cú có gần 9.000 từ bỏ kèm tranh minh hoạ.

Tuần tự, chúng tôi sẽ đăng cài đặt các bản Kinh Phật tiếng Việt từ rất nhiều nguồn dịch, những nhà xuất phiên bản khác nhau để bạn đọc được trì tụng dễ dàng.

 Lần lượt tới đấy là Kinh Dược sư, khiếp Phổ Môn, Chú Đại bi, gớm Địa tạng....

 Lan toả tởm Phật là nhiệm vụ của cửa hàng chúng tôi trong hành trình dài tạo các lợi lạc này.