Theo dõi hiệu lực VB Chia sẻ qua: BỘ CÔNG AN _______ Số: 119/2021/TT-BCA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc _________________________ Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2021 Căn cứ Bộ luật Tố tụng hình sự ngày 27 tháng 11 năm 2015;Căn cứ Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự ngày 26 tháng 11 năm 2015;C" /> Theo dõi hiệu lực VB Chia sẻ qua: BỘ CÔNG AN _______ Số: 119/2021/TT-BCA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc _________________________ Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2021 Căn cứ Bộ luật Tố tụng hình sự ngày 27 tháng 11 năm 2015;Căn cứ Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự ngày 26 tháng 11 năm 2015;C" />

Biểu mẫu tố tụng hình sự mới nhất

      15
nắm tắt nội dung VB cội Tiếng Anh hiệu lực hiện hành VB liên quan Lược đồ nội dung MIX tải về
Đăng nhập thông tin tài khoản ghtruyenky2.vn và đăng ký sử dụng phần mềm tra cứu giúp văn bản.

Bạn đang xem: Biểu mẫu tố tụng hình sự mới nhất

">Theo dõi hiệu lực hiện hành VB
share qua:
*
*

BỘ CÔNG AN _______

Số: 119/2021/TT-BCA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái nam Độc lập - tự do thoải mái - hạnh phúc _________________________

Hà Nội, ngày thứ 8 tháng 12 năm 2021


Căn cứ Bộ điều khoản Tố tụng hình sự ngày 27 mon 11 năm 2015;

Căn cứ Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự ngày 26 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 01/2018/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2018 của chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức tổ chức của cục Công an;


Sau lúc thống độc nhất với Viện kiểm sát nhân dân buổi tối cao, bộ Quốc phòng, bộ Tài chính, Bộ nông nghiệp & trồng trọt và phát triển nông thôn;

Theo đề xuất của Chánh Văn phòng cơ sở Cảnh sát khảo sát Bộ Công an;

Bộ trưởng cỗ Công an ban hành Thông tư hình thức biểu mẫu, giấy tờ, sổ sách về điều tra hình sự.


1. Thông tư này mức sử dụng về biểu mẫu, giấy tờ, sổ sách thực hiện trong vận động điều tra hình sự của cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số chuyển động điều tra; hoạt động kiểm tra, xác minh sơ cỗ tố giác, tin báo về tù của Công an xã, phường, thị trấn, Đồn Công an theo quy định của cục luật Tố tụng hình sự, Luật tổ chức triển khai cơ quan điều tra hình sự.
2. Thông tư này áp dụng đối với cơ quan, người dân có thẩm quyền thực hiện tố tụng, Công an xã, phường, thị trấn, Đồn Công an và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có tương quan đến chuyển động điều tra hình sự; chuyển động kiểm tra, xác minh sơ bộ tố giác, tin báo về tội nhân theo quy định của cục luật Tố tụng hình sự, Luật tổ chức triển khai cơ quan điều tra hình sự.
Điều 2. Những biểu mẫu, giấy tờ, sổ sách áp dụng trong hoạt động điều tra hình sựBan hành hẳn nhiên Thông bốn này 299 biểu mẫu, giấy tờ, sổ sách thực hiện trong vận động điều tra hình sự và hoạt động kiểm tra, xác minh sơ cỗ tố giác, tin báo về tù đọng (có danh mục kèm theo).
1. Chỉ sử dụng các biểu chủng loại trong vận động điều tra hình sự và chuyển động kiểm tra, xác minh sơ cỗ tố giác, tin báo về tội phạm. Những biểu mẫu đề nghị được thực hiện và quản lý đúng mục tiêu cho chuyển động điều tra hình sự và hoạt động kiểm tra, xác minh sơ cỗ tố giác, tin báo về tội phạm.
2. Việc ghi tin tức trong từng biểu mẫu phải bảo đảm an toàn khách quan, thiết yếu xác, khá đầy đủ theo đúng luật của pháp luật.

Xem thêm: Sâu Bệnh & Thuốc Trừ Sâu Cho Cây Mai Vàng, Sâu Bệnh & Thuốc Bảo Vệ Thực Vật Với Cây Mai


2. Các biểu mẫu mã về điều tra hình sự do những cơ quan gồm thẩm quyền tiến hành tố tụng trong Công an nhân dân, Quân đội nhân dân, Hải quan, Kiểm lâm, Kiểm ngư đã được thực hiện trong chuyển động điều tra trước ngày 22 mon 01 năm 2022 thì vẫn có giá trị trong chuyển động điều tra, truy tìm tố, xét xử vụ án hình sự cho đến khi giải quyết chấm dứt vụ án.
1. Thủ trưởng Cơ quan khảo sát các cấp, cấp cho trưởng của các cơ quan lại được giao nhiệm vụ triển khai một số vận động điều tra theo quy định của cục luật Tố tụng hình sự, Luật tổ chức Cơ quan khảo sát hình sự, người có quyền lực cao Công an các tỉnh, tp trực thuộc tw có nhiệm vụ tổ chức tiến hành Thông bốn này.
2. Trong quá trình thực hiện, nếu gồm vướng mắc, kiến nghị Viện kiểm sát nhân dân về tối cao, cỗ Quốc phòng, bộ Tài chính, Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn điều đình với cỗ Công an để thống độc nhất vô nhị hướng dẫn; yêu cầu các đơn vị trực thuộc cỗ Công an, Công an các tỉnh, thành phố trực nằm trong Trung ương report về bộ Công an (qua Văn phòng phòng ban Cảnh sát khảo sát Bộ Công an) để có hướng dẫn kịp thời./.

Nơi nhận: - Viện kiểm ngay cạnh nhân dân về tối cao; - tand nhân dân tối cao; - cỗ Quốc phòng; - bộ Tài chính; - cỗ NN&PTNT; - Các đồng chí Thứ trưởng cỗ Công an; - các đơn vị trực thuộc cỗ Công an; - Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; - Cục kiểm soát văn phiên bản QPPL - bộ Tư pháp; - Công báo; - Cổng thông tin điện tử bộ Công an; - Lưu: VT, C01(P2).

BỘ TRƯỞNG Đại tướng sơn Lâm


DANH MỤC

BIỂU MẪU, GIẤY TỜ, SỔ SÁCH VỀ ĐIỀU TRA HÌNH SỰ(Ban hành dĩ nhiên Thông tư số119/2021/TT-BCA ngày08tháng12năm 2021của bộ Công an)

<

STT

Tên biểu mẫu

Ký hiệu

Đơn vị

Khổ giấy

Mặt in

Ghi chú

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

1. Biểu mẫu thực hiện trong tiếp nhận, giải quyết và xử lý nguồn tin về tội phạm

1

Biên phiên bản tiếp dìm nguồn tin về tội phạm

01

tờ

A4

2

2

Thông báo về việc chào đón nguồn tin về tội phạm

02

tờ

A4

1

3

Phiếu chuyển nguồn tin về tội phạm

03

tờ

A4

1

4

Thông báo về việc Thủ trưởng Cơ quan khảo sát trực tiếp thụ phân tích và lý giải quyết...

04

tờ

A4

1

5

Quyết định phân công Phó Thủ trưởng Cơ quan khảo sát giải quyết nguồn tin về tội phạm

05

tờ

A4

1

6

Quyết định cắt cử Điều tra viên, Cán bộ khảo sát giải quyết mối cung cấp tin về tội phạm

06

tờ

A4

1

7

Quyết định đổi khác Phó Thủ trưởng Cơ quan khảo sát giải quyết mối cung cấp tin về tội phạm

07

tờ

A4

1

8

Quyết định biến hóa Điều tra viên, Cán bộ khảo sát giải quyết mối cung cấp tin về tội phạm

08

tờ

A4

1

9

Quyết định phân công cấp cho phó xử lý nguồn tin vềtội phạm(Dùng mang đến cơ quan tiền được giao nhiệm vụ thực hiện một số chuyển động điều tra)

09

tờ

A4

1

10

Quyết định phân công Cán bộ điều tra giải quyết mối cung cấp tin về tội phạm(Dùng mang đến cơ quan liêu được giao nhiệm vụ tiến hành một số chuyển động điều tra)

10

tờ

A4

1

11

Quyết định đổi khác cấp phó giải quyết nguồn tin về tội phạm(Dùng mang đến cơ quan được giao nhiệm vụ thực hiện một số vận động điều tra)

11

tờ

A4

1

12

Quyết định thay đổi Cán bộ điều tra giải quyết mối cung cấp tin về tội phạm(Dùng mang lại cơ quan liêu được giao nhiệm vụ thực hiện một số hoạt động điều tra)

12

tờ

A4

1

13

Quyết định ủy thác xử lý nguồn tin về tội phạm

13

tờ

A4

1

14

Quyết định phân công Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra thực hiện đưa ra quyết định ủy thác xử lý nguồn tin về tội phạm

14

tờ

A4

1

15

Quyết định cắt cử Điều tra viên, Cán bộ điều tra thực hiện ra quyết định ủy thác xử lý nguồn tin vềtội phạm

15

tờ

A4

1

16

Quyết định về việc tham gia tố tụng

16

tờ

A4

1

17

Đề nghị gia hạn thời hạn giải quyết nguồn tin về tội phạm

17

tờ

A4

2

18

Báo cáo xong giải quyết nguồn tin về tội phạm

18

tờ

A4

2

19

Quyết định bóc nguồn tin về tội phạm

19

tờ

A4

1

20

Quyết định trợ thời đình chỉ việc giải quyết nguồn tin về tội phạm

20

tờ

A4

1

21

Quyết định hồi sinh việc xử lý nguồn tin về tội phạm

21

tờ

A4

1

22

Quyết định không khởi tố vụ án hình sự

22

tờ

A4

1

23

Thông báo hiệu quả giải quyết mối cung cấp tin về tội phạm

23

tờ

A4

1

24

Biên bạn dạng tiếp nhận fan phạm tội ra từ bỏ thú/đầu thú

24

tờ

A4

2

25

Biên bản giao, nhận tín đồ phạm tội từ thú/đầu thú

25

tờ

A4

2

26

Thông báo về việc người tội trạng tự thú/đầu thú

26

tờ

A4

1

2. Biểu mẫu sử dụng trong phân công điều tra, khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can

1

Quyết định khởi tố vụ án hình sự

27

tờ

A4

1

2

Quyết định đổi khác Quyết định khởi tố vụ án hình sự

28

tờ

A4

1

3

Quyết định bổ sung cập nhật Quyết định khởi tố vụ án hình sự

29

tờ

A4

1

4

Quyết định bỏ bỏ ra quyết định khởi tố vụ án hình sự

30

tờ

A4

1

5

Thông báo về việc không khởi tố vụ án hình sự/hủy bỏ ra quyết định khởi tố vụ án hình sự

31

tờ

A4

1

6

Thông báo về câu hỏi phục hồi khảo sát vụ án hình sự

32

tờ

A4

1

7

Quyết định nhập vụ án hình sự

33

tờ

A4

1

8

Quyết định tách vụ án hình sự

34

tờ

A4

1

9

Quyết định bóc hành vi với tài liệu tương quan trong vụ án hình sự

35

tờ

A4

1

Ghi chú: Từ chủng loại số 27đến mẫu s35 áp dụng chung cho tất cả pháp nhân

10

Quyết định ủy quyền lúc Thủ trưởng Cơ quan khảo sát vắng mặt

36

tờ

A4

1

11

Quyết định phân công Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra tiến hành khởi tố, khảo sát vụ án hình sự

37

tờ

A4

1

12

Quyết định phân công bổ sung cập nhật Phó Thủ trưởng Cơ quan khảo sát tiến hành điều tra vụ án hình sự

38

tờ

A4

1

13

Quyết định chuyển đổi Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra tiến hành khảo sát vụ án hình sự

39

tờ

A4

1

14

Quyết định bỏ bỏ quyết định phân công Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra tiến hành khởi tố, điềutra vụ án hình sự

40

tờ

A4

1

15

Quyết định phân công Điều tra viên, Cán bộ khảo sát tiến hành điều tra vụ án hình sự

41

tờ

A4

1

16

Quyết định phân công bổ sung Điều tra viên, Cán bộ khảo sát tiến hành điều tra vụ án hình sự

42

tờ

A4

1

17

Quyết định biến hóa Điều tra viên, Cán bộ điều tra tiến hành khảo sát vụ án hình sự

43

tờ

A4

1

18

Quyết định biến đổi quyết định/lệnh của Phó Thủ trưởng cơ quan điều tra/Điều tra viên

44

tờ

A4

1

19

Quyết định hủy quăng quật quyết định/lệnh của Phó Thủ trưởng ban ngành điều tra/Điều tra viên

45

tờ

A4

1

20

Quyết định phân công cấp phó, cán bộ điềutra trong việc khởi tố, điềutra vụ án hình sự(Sử dụng đến cơ quan lại được giao nhiệm vụ triển khai một số chuyển động điều tra)

46

tờ

A4

1

21

Quyết định thay đổi cấp phó trong bài toán khởi tố, điều tra vụ án hình sự(Sử dụng cho cơ quan lại được giao nhiệm vụ thực hiện một số chuyển động điều tra)

47

tờ

A4

1

22

Quyết định chuyển đổi cán bộ điều tra tiến hành khảo sát vụ án hình sự(Sử dụng mang đến cơ quan lại được giao nhiệm vụ tiến hành một số chuyển động điều tra)

48

tờ

A4

1

23

Quyết định chuyển đổi quyết định/lệnh của cấp phó trong câu hỏi khởi tố, khảo sát vụ án hình sự(Sử dụng mang lại cơ quan lại được giao nhiệm vụ thực hiện một số vận động điều tra)

49

tờ

A4

1

24

Quyết định hủy bỏ quyết định/lệnh của cung cấp phó trong việc khỏi tố, điềutra vụ án hình sự(Sử dụng đến cơ quan lại được giao nhiệm vụ thực hiện một số vận động điều tra)

50

tờ

A4

1

25

Quyết định ủy quyền cho cấp phó khi cấp trưởng vắng mặt(Sử dụng mang lại cơ quan tiền được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra)

51

tờ

A4

1

26

Quyết định khởi tố bị can

52

tờ

A4

1

27

Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố bị can

53

tờ

A4

1

28

Quyết định biến hóa Quyết định khởi tố bị can

54

tờ

A4

1

29

Đề nghị phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can

55

tờ

A4

2

30

Đề nghị phê chuẩn chỉnh Quyết định bửa sung/thay đổi đưa ra quyết định khởi tố bị can

56

tờ

A4

2

31

Kiến nghị trợ thì đình chỉ phục vụ của bị can(Sử dụng chung cho tất cả pháp nhân)

57

tờ

A4

2

32

Quyết định ủy thác điều tra

58

tờ

A4

1

33

Quyết định cắt cử Phó Thủ trưởng Cơ quan khảo sát tiến hành xử lý ủy thác điều tra

59

tờ

A4

1

34

Quyết định cắt cử Điều tra viên, Cán bộ khảo sát tiến hành giải quyết ủy thác điều tra

60

tờ

A4

1

35

Quyết định rút vụ án để điều tra

61

tờ

A4

1

36

Đề nghịra quyết định chuyển vụ án hình sự(Sử dụng chung cho tất cả pháp nhân)

62

tờ

A4

1

37

Đề nghị gia hạn thời hạn điềutra vụ án hình sự

63

tờ

A4

2

3. Biểu mẫu áp dụng trong việc vận dụng biện pháp ngăn chặn, giải pháp cưỡng chế, đề xuất chữa bệnh

3.1. Những biện pháp phòng chặn

1

Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp

64

tờ

A4

1

2

Biên phiên bản giữ fan trong trường đúng theo khẩn cấp

65

tờ

A4

2

3

Lệnh bắt người bị giữ trong trường thích hợp khẩn cấp

66

tờ

A4

1

4

Biên phiên bản bắt người bị giữ trong trường đúng theo khẩn cấp

67

tờ

A4

2

5

Đề nghị phê chuẩn chỉnh Lệnh bắt fan bị giữ lại trong trường phù hợp khẩn cấp

68

tờ

A4

1

6

Biên phiên bản bắt fan phạm tội trái tang

69

tờ

A4

2

7

Biên bạn dạng tiếp nhấn người bị bắt trong trường hòa hợp phạm tội trái tang

70

tờ

A4

2

8

Biên bạn dạng phạm tội quả tang(Sử dụngtrong ngôi trường hợp tín đồ bị tạm giữ, lâm thời giam hoặc fan chấp hành án phát tù lỗi lầm quả tang ở đại lý giam giữ)

71

tờ

A4

2

9

Biên bạn dạng giao, nhận tín đồ bị bắt

72

tờ

A4

1

10

Thông báo về việc...(giữ ngườitrong trường phù hợp khẩn cấp; bắt người bị giữtrong trường phù hợp khẩn cấp; bắt người phạm tội quả tang; bắt người đang bị truy nã)

73

tờ

A4

1

11

Lệnh bắt bị can nhằm tạm giam

74

tờ

A4

1

12

Đề nghị phê chuẩn chỉnh Lệnh bắt bị can nhằm tạm giam

75

tờ

A4

2

13

Biên phiên bản bắt bị can nhằm tạm giam

76

tờ

A4

2

14

Quyết định trợ thời giữ

77

tờ

A4

1

15

Quyết định gia hạn trợ thì giữ

78

tờ

A4

1

16

Đề nghị phê chuẩn Quyết định gia hạn tạm bợ giữ

79

tờ

A4

1

17

Lệnh tạm bợ giam

80

tờ

A4

1

18

Đề nghị phê chuẩn chỉnh Lệnh trợ thì giam

81

tờ

A4

2

19

Thông báo về việc áp dụng biện pháp trợ thời giam

82

tờ

A4

1

20

Đề nghị gia hạn trợ thì giam

83

tờ

A4

1

21

Giấy khẳng định thực hiện những nghĩa vụ khi được vận dụng biện pháp phòng chặn(Bảo lĩnh, đặt tiền nhằm bảo đảm, cấm đi khỏi chỗ cư trú)

84

tờ

A4

1

22

Quyết định về vấn đề bảo lĩnh

85

tờ

A4

2

23

Đề nghị phê chuẩn Quyết định về bài toán bảo lĩnh

86

tờ

A4

1

24

Lệnh cấm đi khỏi khu vực cư trú

87

tờ

A4

1

25

Thông báo về việc áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơicư trú

88

tờ

A4

1

26

Biên phiên bản giao bị can/bị cáo cho tổ chức chính quyền xã, phường, thị xã hoặc đơn vị quân đội hoặc cá nhân quảnlý, theo dõi

89

tờ

A4

2

27

Giấy phép trong thời điểm tạm thời đi khỏi địa điểm cư trú

90

tờ

A4

1

28

Quyết định tạm hoãn xuất cảnh

91

tờ

A4

1

29

Thông báo về việc vận dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh

92

tờ

A4

1

30

Quyết định thay thế sửa chữa biện pháp ngăn chặn

93

tờ

A4

1

31

Đề nghị thay thế biện pháp chống chặn

94

tờ

A4

1

32

Quyết định bỏ bỏ phương án ngăn chặn

95

tờ

A4

1

33

Đề nghị diệt bỏ giải pháp ngăn chặn

96

tờ

A4

1

34

Quyết định trả tự do

97

tờ

A4

1

35

Quyết định truy vấn nã(Sử dụng trong tiến độ điều tra, truy nã tố, xét xử)

98

tờ

A4

1

36

Quyết định truy vấn nã(Sử dụng trong tiến trình thi hành án)

99

tờ

A4

1

37

Biên bạn dạng bắt người hiện nay đang bị truy nã

100

tờ

A4

2

38

Biên bạn dạng tiếp dìm người bị bắt theo đưa ra quyết định truy nã

101

tờ

A4

2

39

Quyết định đình nã

102

tờ

A4

1

40

Quyết định giao người thân thích của người bị lâm thời giữ/tạm giam cho tất cả những người thân say đắm khác hoặc chính quyền xã, phường, thị trấn chăm nom

103

tờ

A4

1

41

Biên bạn dạng giao người thân thích của fan bị nhất thời giữ, nhất thời giam cho chính quyền xã, phường, thị trấn chăm nom(quy định tại Điều 120 BLTTHS)

104

tờ

A4

2

42

Biên bản giao người thân thích của bạn bị trợ thì giữ, trợ thì giam cho những người thân mê thích khác chăm nom

105

tờ

A4

2

43

Thông báo về vấn đề giao người thân trong gia đình thích của fan bị trợ thời giữ, tạm bợ giam cho tất cả những người thân đam mê khác hoặc cơ quan ban ngành xã, phường, thị xã chăm nom

106

tờ

A4

1

44

Quyết định vận dụng biện pháp bảo vệ tài sản củangười bị tạm bợ giữ/tạm giam

107

tờ

A4

1

45

Biên bạn dạng áp dụng biện pháp bảo quản tài sản của bạn bị trợ thì giữ, trợ thời giam

108

tờ

A4

2

46

Thông báo về việc vận dụng biện pháp bảo quản tài sản của người bị lâm thời giữ, trợ thì giam

109

tờ

A4

2

3.2. Giải pháp cưỡng chế

1

Quyết định áp giải

110

tờ

A4

1

2

Biên bản áp giải

111

tờ

A4

2

3

Quyết định dẫn giải

112

tờ

A4

1

4

Biên bản dẫn giải

113

tờ

A4

2

5

Biên bản giao, nhận fan bị áp giải/dẫn giải

114

tờ

A4

2

6

Lệnh kê biên tài sản

115

tờ

A4

1

7

Biên phiên bản kê biên tài sản

116

tờ

A4

2

8

Quyết định hủy bỏ Lệnh kê biên tài sản

117

tờ

A4

1

9

Biên phiên bản về việc hủy bỏ phương án kê biên tài sản

118

tờ

A4

2

10

Lệnh phong tỏa tài khoản

119

tờ

A4

2

11

Biên phiên bản phong lan tài khoản

120

tờ

A4

2

12

Quyết định hủy vứt Lệnh phong tỏa tài khoản

121

tờ

A4

1

13

Biên bạn dạng về bài toán hủy bỏ giải pháp phong lan tài khoản

122

tờ

A4

2

14

Thông báo về việc hủy bỏ phương án kê biên tài sản, phong lan tài khoản

123

tờ

A4

1

15

Đề nghị vận dụng biện pháp đề nghị chữa bệnh

124

tờ

A4

2

4. Biểu mẫu thực hiện trong việc thực hiện các phương án điều tra

1

Lệnh xét nghiệm xét khẩn cấp

125

tờ

A4

1

2

Thông báo về vấn đề khám xét khẩn cấp

126

tờ

A4

1

3

Lệnh đi khám xét

127

tờ

A4

1

4

Đề nghị phê chuẩn chỉnh Lệnh đi khám xét

128

tờ

A4

1

5

Biên bản khám xét

129

tờ

A4

2

6

Lệnh thu giữ cấp bách thư tín, điện tín, bưu kiện, bưu phẩm

130

tờ

A4

1

7

Thông báo về bài toán thu giữ cần thiết thư tín, điện tín, bưu kiện, bưu phẩm

131

tờ

A4

1

8

Lệnh thu duy trì thư tín, năng lượng điện tín, bưu kiện, bưu phẩm

132

tờ

A4

1

9

Đề nghị phê chuẩn Lệnh thu giữ thư tín, năng lượng điện tín, bưu kiện, bưu phẩm

133

tờ

A4

1

10

Biên bạn dạng thu giữ lại thư tín, điện tín, bưu kiện, bưu phẩm

134

tờ

A4

2

11

Biên bản giao dìm tài liệu, thứ vật, tài liệu điện tử

135

tờ

A4

2

12

Biên phiên bản giao, nhấn tài liệu

136

tờ

A4

1

13

Bản từ bỏ khai/bản tường trình

137

tờ

A4

2

14

Phiếu yêu cầu trích xuất

138

tờ

A4

1

15

Biên bạn dạng hỏi cung bị can

139

tờ

A4

4

16

Biên bản ghi lời khai

140

tờ

A4

4

17

Biên phiên bản đối chất

141

tờ

A4

4

18

Biên bản nhận dạng

142

tờ

A4

4

19

Biên bạn dạng về việc ghi âm giọng nói

143

tờ

A4

2

20

Biên bản nhận biết giọng nói

144

tờ

A4

4

21

Biên bạn dạng xác minh

145

tờ

A4

4

22

Biên bản làm việc

146

tờ

A4

2

23

Quyết định tạm giữ tài sản, đồ vật vật, tài liệu

147

tờ

A4

1

24

Biên bạn dạng tạm giữ tài sản, thứ vật, tài liệu

148

tờ

A4

2

25

Quyết định xử lý tài sản, thiết bị vật, tài liệu

149

tờ

A4

1

26

Biên bản niêm phong đồ gia dụng vật, tư liệu bị tạm giữ

150

tờ

A4

2

27

Biên bản mở niêm phong vật vật, tư liệu bị trợ thì giữ

151

tờ

A4

2

29

Bản thống kê hầu như đồ vật, tư liệu tạm giữ khi đi khám xét

152

tờ

A4

2

30

Bản thống kê những dụng cụ khám thấy và giao mang lại cá nhân, chủ yếu quyền, cơ quan, tổ chức bảo quản

153

tờ

A4

2

31

Biên bản về việc trả lại tài sản, đồ gia dụng vật, tài liệu

154

tờ

A4

2

32

Biên bạn dạng giao, nhấn đồ vật, tài liệu, vật dụng chứng

155

tờ

A4

2

33

Biên phiên bản bàn giao tử thi hoặc một phần tử thi

156

tờ

A4

2

34

Yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá thể cung cấp hội chứng cứ, đồ vật vật, tài liệu, dữ liệu điện tử

157

tờ

A4

1

35

Quyết định xử lý vật chứng

158

tờ

A4

1

36

Lệnh nhập kho đồ gia dụng chứng

159

tờ

A4

2

37

Lệnh xuất kho vật dụng chứng

160

tờ

A4

2

38

Biên phiên bản xác định hiện nay trường

161

tờ

A4

4

39

Biên bản kiểm tra, khẳng định nơi xẩy ra vụ việc(dùng mang lại Công an cung cấp xã)

162

tờ

A4

4

40

Biên bản khám nghiệm hiện trường

163

tờ

A3

4

41

Biên bản dựng lại hiện tại trường

164

tờ

A4

4

42

Biên phiên bản khám phương tiện liên quan đến tai nạn thương tâm giao thông

165

tờ

A4

2

43

Biên bạn dạng khám phương tiện(không tương quan đến tai nạn giao thông)

166

tờ

A4

3

44

Sơ vật hiện trường

167

tờ

A3

1

45

Sơ vật nơi xảy ra vụ việc(dùng cho Công an cấp xã)

168

tờ

A3

1

46

Bản ảnh

169

tờ

A4

1

47

Bản hình ảnh dấu vết mặt đường vân thu giữ lại ở hiện nay trường

170

tờ

A4

2

48

Yêu ước tra cứu giúp dấu vệt vân tay hiện tại trường

171

tờ

A4

1

49

Quyết định khai quật và kiểm soát tử thi

172

tờ

A4

1

50

Biên bạn dạng khai quật và kiểm soát tử thi

173

tờ

A4

4

51

Biên phiên bản khám nghiệm cương thi hoặc một trong những phần tử thi

174

tờ

A4

4

52

Biên phiên bản xem xét dấu tích trên thân thể

175

tờ

A4

2

53

Quyết định thực nghiệm điều tra

176

tờ

A4

2

54

Biên phiên bản thực nghiệm điều tra

177

tờ

A4

4

55

Quyết định trưng cầu giám định

178

tờ

A4

4

56

Quyết định trưng cầu giám định ngã sung

179

tờ

A4

2

57

Quyết định trưng mong giám định lại

180

tờ

A4

4

58

Thông báo về vấn đề không gật đầu đồng ý đề nghị trưng ước giám định

181

tờ

A4

1

59

Thông báo về câu hỏi không gật đầu đề nghị trưng cầu giám định vấp ngã sung/giám định lại

182

tờ

A4

1

60

Bản ảnh giám định

183

tờ

A4

1

61

Biên bạn dạng giám định

184

tờ

A4

4

62

Biên phiên bản giám định dấu tích súng, đạn

185

tờ

A4

4

63

Biên phiên bản giám định hóa học ma túy

186

tờ

A4

4

64

Kết luận giám định

187

tờ

A4

3

65

Kết luậngiám định của Hội đồng giám định

188

tờ

A4

4

66

Thông báo tóm lại giám định

189

tờ

A4

1

67

Biên phiên bản mở niêm phong với giao, nhận đối tượng người tiêu dùng giám định

190

tờ

A4

1

68

Biên bạn dạng đóng gói, niêm phong cùng giao, nhận lại đối tượng người dùng giám định

191

tờ

A4

1

69

Yêu mong định giá bán tài sản

192

tờ

A4

2

70

Yêu ước định giá lại tài sản

193

tờ

A4

2

71

Bản tóm lại định giá tài sản

194

tờ

A4

3

72

Thông báo về nội dung kết luận định giá chỉ tài sản

195

tờ

A4

1

73

Thông báo không đồng ý đề nghị định giá lại tài sản

196

tờ

A4

1

74

Quyết định trưng cầu bạn phiên dịch

197

tờ

A4

1

75

Quyết định trưng cầu người dịch thuật

198

tờ

A4

1

76

Quyết định thayđổi trưng cầu người phiên dịch hoặc tín đồ dịch thuật

199

tờ

A4

1

77

Lệnh trích xuất và áp giải(theo lao lý tại Điều đôi mươi Luật thi hành nhất thời giữ, tạm thời giam)

200

tờ

A4

1

78

Thông báo về việc triển khai các giải pháp điều tra

201

tờ

A4

1

79

Biên bản niêm yết công khai văn phiên bản tố tụng

202

tờ

A4

1

80

Biên bản kết thúc vấn đề niêm yết công khai minh bạch văn phiên bản tố tụng

203

tờ

A4

1

81

Danh bản

204

tờ

13cmx8cm

2

Giấy 150g/m

82

Chỉ bản

205

tờ

20cmx20cm

2

Giấy 175g/m

83

Yêu ước tra cứu

206

tờ

A4

1

84

Yêu cầu thống kê chi phí án, tiền sự

207

tờ

A4

1

85

Trích sao bạn dạng án hình sự

208

tờ

A4

1

86

Lý kế hoạch cá nhân

209

tờ

A4

4

87

Lý lịch bị can

210

tờ

A4

4

88

Giấy triệu tập (bìa 100g/m2)

211

tờ

39x19cm

1

200tr/1 cuốn

89

Giấy tập trung bị can (bìa 100g/m2)

212

tờ

39x19cm

1

200tr/1cuốn

90

Giấy mời (bìa 100g/m2)

213

tờ

39x19cm

1

200tr/1cuốn

91

Giấy biên nhận

214

tờ

A4

1

91

Giấy ra mắt công tác (bìa 100g/m2)

215

tờ

16x30cm

1

200tr/1 cuốn

5. Biểu mẫu thực hiện khi triển khai biện pháp khảo sát tố tụng đặc biệt

1

Quyết định áp dụng biện pháp điềutra tố tụng sệt biệt

216

tờ

A4

2

2

Đề nghị phê chuẩn chỉnh Quyết định áp dụng biện pháp khảo sát tố tụng đặc biệt(Sử dụng cho Cơ quan khảo sát cấp tnh, Cơ quan khảo sát quân sự cấp cho quân khu vực trở lên)

217

tờ

A4

2

3

Yêu cầu áp dụng biện pháp khảo sát tố tụng quánh biệt

218

tờ

A4

2

4

Đề nghị gia hạn vận dụng biện pháp khảo sát tố tụng quánh biệt(Sử dụng mang đến Cơ quan điều tra cấp tnh, Cơ quan điều tra quân sự cấp cho quân quần thể trở lên)

219

tờ

A4

2

5

Đề nghị hủy bỏ đưa ra quyết định áp dụng biện pháp điều tra tố tụng quánh biệt(Sử dụng cho Cơ quan khảo sát cấp tnh, Cơ quan khảo sát quân sự cấp cho quân khu trở lên)

220

tờ

A4

2

6

Đề nghị đưa ra quyết định áp dụng biện pháp khảo sát tố tụng quánh biệt(Dùng mang lại Cơ quan khảo sát cấp thị xã hoặc Cơ quan điều tra quân sự cấp khu vực)

221

tờ

A4

2

7

Đề nghị gia hạn áp dụng biện pháp khảo sát tố tụng quánh biệt(Sử dụng mang đến Cơ quan khảo sát cấp thị xã hoặc Cơ quan điều tra quân sự khu vực)

222

tờ

A4

2

8

Đề nghị bỏ bỏ đưa ra quyết định áp dụng biện pháp điềutra tố tụng quánh biệt(Sử dụng mang đến Cơ quan điều tra cấp huyện hoặc Cơ quan khảo sát Quân sự quần thể vực)

223

tờ

A4

2

9

Thông báo kết quả áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt

224

tờ

A4

1

6. Biểu mẫu áp dụng trong câu hỏi tạm đình chỉ khảo sát và hoàn thành điều tra

1

Quyết định nhất thời đình chỉ khảo sát vụ án hình sự(Sử dụng thông thường cho cá thể hoặc pháp nhân)

225

tờ

A4

1

2

Thông báo về vấn đề tạm đình chỉ khảo sát vụ án hình sự

226

tờ

A4

1

3

Quyết định đình chỉ điều tra vụ án hình sự(Sử dụng thông thường cho cá thể hoặc pháp nhân)

227

tờ

A4

1

4

Quyết định phục hồi khảo sát vụ án hình sự(Sử dụng chung cho cá nhân hoặc pháp nhân)

228

tờ

A4

1

5

Quyết định tạm bợ đình chỉ khảo sát bị can

229

tờ

A4

1

6

Quyết định đình chỉ điều tra bị can

230

tờ

A4

2

7

Quyết định phục hồi khảo sát bị can

231

tờ

A4

1

8

Quyết định tạm bợ đình chỉ khảo sát vụ án hình sự so với bị can

232

tờ

A4

1

9

Quyết định đình chỉ khảo sát vụ án hình sự đối với bị can

233

tờ

A4

2

10

Quyết định phục hồi khảo sát vụ án hình sự so với bị can

234

tờ

A4

1

11

Bản kết luận khảo sát vụ án hình sự đề nghị truy tố

235

tờ

A4

4

12

Bản kết luận khảo sát vụ án hình sự vào trường hòa hợp đình chỉ điều tra

236

tờ

A4

2

13

Bản tóm lại điều tra bổ sung cập nhật vụ án hình sự

237

tờ

A4

2

14

Thông báo về việc xong xuôi điều tra vụ án hình sự

238

tờ

A4

1

15

Biên bản giao, nhận

239

tờ

A4

1

16

Biên bản giao, thừa nhận hồ sơ vụ án/vụ việc

240

tờ

A4

1

17

Biên bản về câu hỏi đọc, ghi chép bản sao tư liệu hoặc tài liệu được số hóa trong hồ sơ vụ án(Sử dụng theo yêu cầu của bị can/ngườiđại diện theo quy định của pháp nhân khikết thúc điều tra)

241

tờ

A4

1

7. Biểu mẫu mã sử dụng đối với người bào chữa

1

Yêu ước phân công fan bào chữa(Trong trường thích hợp chỉ định người bào chữa)

242

tờ

A4

1

2

Thông báo về việc đăng ký bào chữa

243

tờ

A4

1

3

Thông báo về vấn đề đăng ký bảo đảm quyền và tác dụng hợp pháp

244

tờ

A4

1

4

Thông báo khước từ việc đk bào chữa

245

tờ

A4

1

5

Thông báo về câu hỏi hủy bỏ đăng ký bào chữa

246

tờ

A4

1

6

Thông báo về câu hỏi thay đổi/hủy bỏ đăng ký bảo vệ quyền và tác dụng hợp pháp của bị hại, đương sự...

247

tờ

A4

1

7

Thông báo cho tất cả những người bào chữa về việc tiến hành vận động điều tra

248

tờ

A4

1

8

Biên bạn dạng về việc đổi khác hoặc không đồng ý người bào chữa

249

tờ

A4

1

9

Biên bản về vấn đề đọc, ghi chép, sao chụp tài liệu trong hồ sơ vụ án(Dùng cho những người bào chữa, người bảo đảm an toàn quyn và công dụng hợp pháp của bị hại, đương sự)

250

tờ

A4

1

10

Biên bạn dạng về việc người bào chữa vi phạm luật quy định việc gặp mặt người bị bắt, bị trợ thời giữ, bị can hoặc bị cáo hiện giờ đang bị tạm giam

251

tờ

A4

1

8. Biểu mẫu thực hiện khi tiến hành tố tụng so với người dưới 18 tuổi

1

Quyết định áp dụng biện pháp khiển trách

252

tờ

A4

2

2

Quyết định vận dụng biện pháp hòa giải tại cùng đồng

253

tờ

A4

2

3

Biên bạn dạng về bài toán hòa giải tại cộng đồng

254

tờ

A4

4

4

Quyết định vận dụng biện pháp giáo dục và đào tạo tại xã, phường, thị trấn

255

tờ

A4

2

5

Quyết định giao tín đồ bị buộc tội là fan dưới 18 tuổi cho người đại diện giám sát

256

tờ

A4

2

6

Quyết định biến hóa người thay mặt giám sát tín đồ bị kết tội là fan dưới 18 tuổi

257

tờ

A4

2

9. Biểu mẫu áp dụng khi áp dụng giấy tờ thủ tục rút gọn