Bán trứng gà mỹ rặc

      11

Mô tả ngắn

Mua GÀ NÒI MỸ ,10 TRỨNG GÀ MỸ RẶC ,HAST LIPBER ,ẤP NỞ CON GIỐNG , TẶN THÊM 2 TRỨNG ở đâu?
*

*

*

*

Giới thiệu GÀ NÒI MỸ ,10 TRỨNG GÀ MỸ RẶC ,HAST LIPBER ,ẤP NỞ CON GIỐNG , TẶN THÊM 2 TRỨNG

Trại Gà Nòi Thành Đông long an Gà Đá Cao Cấp Mỹ _ ViệtCung Cấp Gà Đá Cao Cấp :